Hospodárske výsledky

 

2014

2015

2016

2017

Výnosy z hlavnej stavebnej činnosti

53 436 000 € 68 763 000 € 78 507 000 € 56 650 000 €

Hospodársky výsledok po zdanení

326 000 € 141 000€ 116 000 € 376 000 €

Počet zamestnancov

405 419 452 402


Ročné správy:

Ročná správa INGSTEEL 2009
Ročná správa INGSTEEL 2010
Ročná správa INGSTEEL 2011
Ročná správa INGSTEEL 2012
Ročná správa INGSTEEL 2013
Ročná správa INGSTEEL 2014
Ročná správa INGSTEEL 2015
Ročná správa INGSTEEL 2016
Ročná správa INGSTEEL 2017