Výkonný manažment

 


Ing. Ivan Bezák, PhD.
generálny riaditeľ


Ing. Daša Slezáková
finančná riaditeľka


Ing. Viera Horváthová
ekonomická riaditeľka


Ing. Juraj Škorvánek
obchodný riaditeľ
Ing. Róbert Köppl
riaditeľ divízie
generálnych dodávok
Ing. Branislav Filo
riaditeľ divízie
oceľových konštrukcií
Ing. Michal Lavrinčík
riaditeľ divízie
hliníkových konštrukcií
Ing. Milan Lavrinčík
riaditeľ pre stratégiu a rozvoj
hliníkových konštrukcií