Výkonný manažment

 


Ing. Ivan Bezák, PhD.
generálny riaditeľ


Ing. Daša Slezáková
finančná riaditeľka


Ing. Viera Horváthová
ekonomická riaditeľka


Ing. Juraj Škorvánek
obchodný riaditeľ
Ing. Róbert Köppl
výrobno - technický riaditeľ
pre generálne dodávky
Ing. Branislav Filo
výrobno - technický riaditeľ
pre oceľové konštrukcie
Ing. Michal Lavrinčík
výrobno - technický riaditeľ
pre hliníkové konštrukcie
Ing. Milan Lavrinčík
riaditeľ pre stratégiu a rozvoj
hliníkových konštrukcií