Profil spoločnosti

INGSTEEL je stabilná spoločnosť s 25 ročnými skúsenosťami preverenými na tých najnáročnejších stavbách. Vo svojom výrobnom programe ponúka komplexné služby, od prípravy investičných zámerov, cen inovatívne technické riešenia až po realizáciu stavieb na kľúč. Vlastné projekčné a výrobné kapacity umožňujú optimalizovať jednotlivé technologické postupy a tak dosahovať minimálne doby realizácie pri zachovaní nadštandardnej kvality realizovaných prác. Zrealizované stavby sú pravidelne ocenované v súťaži stavba roka.

INGSTEEL vo svojom výrobnom programe ponúka:

-  Občianske stavby
-  Priemyselné stavby
-  Športové stavby
-  Oceľové konštrukcie a mosty
-  Opláštenie budov
-  Design & Build

INGSTEEL si plne uvedomuje svoju celospoločenskú zodpovednosť a preto pri každej činnosti dbá na ochranu životného prostredia a dodržiavanie etických princípov v podnikaní. Inovatívnymi riešeniami a neustálym technickým rozvojom sa snaží o vytváranie trvalých hodnôt tak, aby všetky realizované stavby boli prínosom pre spoločnosť a zanechali odkaz aj budúcim generáciám.