Administratívna budova PANON OFFICE, Bratislava


Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment:  Občianske stavby
Dátum začiatku: 06/2015
Dátum dokončenia: 10/2015
Klient: CAPITAL PARK s.r.o.
Hodnota kontraktu: 3 754 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Rekonštrukcia, podlahová plocha 6 400 m2,  parkovacie miesta 140