Administratívna budova MATADOR, Bratislava

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Občianske stavby
Dátum začiatku: 11/2012
Dátum dokončenia: 11/2014
Klient: MATADOR Holding
Hodnota kontraktu: 4 572 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Rekonštrukcia, podlahová
plocha 3 105 m2, parkovacie miesta 65