Administratívna budova MICROSTEP, Bratislava

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Občianske stavby
Dátum začiatku: 07/2010
Dátum dokončenia: 08/2011
Klient: MicroStep, spol. s r.o.
Hodnota kontraktu: 3 999 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Novostavba, podlahová plocha 2 166 m2,
parkovacie miesta 104