Nákupné centrum VAJNORIA, Bratislava

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Občianske stavby
Dátum začiatku: 03/2014
Dátum dokončenia: 05/2015
Klient: IS Properties s.r.o.
Hodnota kontraktu: 6 300 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Novostavba, nákupná plocha 5 400 m2,
parkovacie miesta 218