Administratívna budova Slovak Telekom, Žilina

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Občianske stavby
Dátum začiatku: 10/2017
Dátum dokončenia: 12/2018
Klient: Reinoo Žilina, a.s.
Hodnota kontraktu: 10 736 000,- EUR
Stav projektu: Vo výstavbe
Stručná charakteristika prác: Rekonštrukcia, podlahová
plocha 15 314 m2