NUSCH - Detské kardiocentrum a diagnostické centrum, Bratislava

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Občianske stavby
Dátum začiatku: 05/2017
Dátum ukončenia: 06/2019
Klient: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Hodnota kontraktu: 32 612 000,- EUR
Stav projektu: Vo výstavbe
Stručná charakteristika prác:                                       Novostavba,
podlahová plocha 16 709 m2, parkovacie miesta 323, Heliport