EUROPA shopping centrum, Zvolen

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Občianske stavby / Naprojektuj a postav
Dátum začiatku: 01/2010
Dátum dokončenia: 06/2012
Klient: Europa SC ZV a.s.
Hodnota kontraktu: 21 293 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Novostavba, nákupná plocha 12 000 m2,
parkovacie miesta 600