Administratívna budova INGSTEEL, Bratislava

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Naprojektuj a postav / Občianske stavby
Dátum začiatku: 11/2003 
Dátum dokončenia: 04/2005
Klient: Interfinance plus a.s.
Hodnota kontraktu: 8 300 000,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Novostavba, podlahová plocha 9 517 m2,
parkovacie miesta 118