Výrobný závod Bonfiglioli, Považská Bystrica


Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Naprojektuj a postav / Priemyselné stavby
Dátum začiatku: 07/2016
Dátum dokončenia: 02/2017
Klient: Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Hodnota kontraktu: 5 224 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Novostavba výrobnej haly,
podlahová plocha 8 000 m2