Minioceliareň Strážske


Služba: Dodávateľ
Marketingový segment: Oceľové konštrukcie a mosty
Dátum začiatku: 05/2009
Dátum dokončenia: 05/2011
Klient: STEEL Holding, s. r. o.
Hodnota kontraktu: 10 119 797,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie.