D1 Jablonov – Studenec (SO 205 Most v km 1 650)

Služba: Dodávateľ
Marketingový segment: Oceľové konštrukcie a mosty
Dátum začiatku:  I etapa 09/2009 , II etapa 07/2011
Dátum dokončenia: I etapa 03/2010, II etapa 08/2012
Klient: Doprastav, a.s.
Hodnota kontraktu: 9 553 328,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie.