Most Vršok – Diaľnica D3,
Svrčinovec - Skalité

Služba: Dodávateľ
Marketingový segment: Oceľové konštrukcie a mosty
Dátum začiatku: 10/2014 
Dátum dokončenia: 08/2015
Klient: Doprastav, a.s.
Hodnota kontraktu: 4 830 535,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie
na diaľničný most.