I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec,
Čertova dolina

Služba: Generálny Dodávateľ
Marketingový segment: Oceľové konštrukcie a mosty
Dátum začiatku: 01/2014 
Dátum dokončenia: 09/2014
Klient: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
Hodnota kontraktu: 336 676,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie.