Administratívna budova ROSUM, Bratislava


Služba:   Dodávateľ
Marketingový segment:    Opláštenie budov
Dátum začiatku:   02/2016
Dátum dokončenia:   09/2016
Klient:   ROSUM a.s., DIGITAL PARK II
Hodnota kontraktu:   4 100 000,- EUR
Stav projektu:   Zrealizované
Stručná charakteristika prác:       Kompletná dodávka fasádnych konštrukcií : 
  7 500 m presklených konštrukcíí, 14 400 m2   metalického opláštenia