Administratívno obytný súbor Blumental I. a II. etapa, Bratislava

Služba: Dodávateľ
Marketingový segment: Opláštenie budov
Dátum začiatku: I. etapa 03/2012
II. etapa 03/2017
Dátum dokončenia: I. etapa 11/2013
II. etapa 10/2017
Klient: Lis Anker, s.r.o.
Hodnota kontraktu: I. etapa 2 272 000,- EUR
II. etapa 1 630 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác:    Kompletná dodávka fasádnych konštrukcií 13 800 m2