Opláštenie PANORAMA CITY, Bratislava

Služba: Dodávateľ
Marketingový segment: Opláštenie budov
Dátum začiatku: 03/2014
Dátum dokončenia: 09/2015
Klient: Panorama byty, s.r.o.
Hodnota kontraktu: 13 427 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác:       Opláštenie dvoch rezidenčných budov
výšky 110 m, fasáda 48 000 m2 z toho
23 500 m2 elementová fasáda