Administratívna budova UNIQ, Bratislava


Služba: Dodávateľ
Marketingový segment: Opláštenie budov
Dátum začiatku: 03/2016
Dátum dokončenia: 07/2016
Klient: CHEMKOSTAV a.s.
Hodnota kontraktu: 1 770 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Kompletná dodávka fasádnych
konštrukcií 5 000 m2