Nový terminál letiska M.R. Štefánika, Bratislava

Služba: Dodávateľ
Marketingový segment: Opláštenie budov
Dátum začiatku: 07/2011
Dátum dokončenia: 12/2012
Klien: ZIPP Bratislava, spol. s r.o.
Hodnota kontraktu: 4 621 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované

Stručná charakteristika prác:
Kompletná dodávka fasádnych konštrukcií:
16 700 m2 presklených konštrukcií,
3 000 m2 metalického opláštenia, 6 700 m2 slnolamov