Administratívna budova UNIQA, Einsteinova ul. Bratislava


 Služba: Dodávateľ
 Marketingový segment: Opláštenie budov
 Dátum začiatku: 05/2017
 Dátum dokončenia: 01/2018
 Klient:  IPD - International Property
Development, s.r.o.
 Hodnota kontraktu: 4 856 000,- EUR 
 Stav projektu: Zrealizované
 Stručná charakteristika prác:   Opláštenie  dvoch administratívnych
budov 18 200 m2, z toho 8 270 m2 elementová fasáda