Administratívna budova TATRA CITY, Bratislava


Služba:   Dodávateľ
 Marketingový segment:   Opláštenie budov 
 Dátum začiatku:    07/2008
 Dátum dokončenia:  05/2009
 Klient:  STAMART Martin, s.r.o.
 Hodnota kontraktu:  4 736 000,- EUR
Stav projektu:  Zrealizované
 Stručná charakteristika prác:    Opláštenie administratívnej budovy výšky 72 m, fasáda 13 000 m2 z toho 5 400 m2
dvojplášťová elementová fasáda