Administratívna budova Westend Quadrant a Westend Crossing, Bratislava

Služba: Dodávateľ

Marketingový segment:
Opláštenie budov
Dátum začiatku: Quadrant - 01/2014
Crossing - 04/2017
Dátum dokončenia: Quadrant - 07/2014
Crossing - 01/2018
Klient: Quadrant - BOTUS s.r.o.
Crossing - Westend Crossing, s.r.o.
Hodnota kontraktu: Quadrant - 4 297 000,- EUR
Crossing - 4 899 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované

Stručná charakteristika prác:               
Kompletná dodávka fasádnych konštrukcií: 24 300 m2 presklených konštrukcií,
25 100 m2 metalického opláštenia