Skladová hala a kancelárska budova DHL, Bratislava

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Priemyselné stavby
Dátum začiatku: 05/2013
Dátum dokončenia: 09/2013
Klient : Airport Park, s.r.o.
Hodnota kontraktu: 3 567 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Novostavba, podlahová plocha haly 2 256 m2,
podlahová plocha kancelárií 788 m2, parkovacie miesta 84