CONTINENTAL - Severná etapa II, Púchov

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Priemyselné stavby
Dátum začiatku: 01/2017
Dátum dokončenia: 07/2017
Klient: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Hodnota kontraktu: 6 580 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Novostavba výrobnej haly, podlahová plocha 10.850 m