Výrobný závod MTA - rozšírenie, Bánovce nad Bebravou

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Priemyselné stavby
Dátum začiatku: 04/2015
Dátum dokončenia: 09/2015
Klient: MTA SLOVAKIA s.r.o.
Hodnota kontraktu: 4 750 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Rozšírenie závodu, podlahová plocha
hál 7 648 m2, podlahová plocha
kancelárií 550 m2, parkovacie miesta 78