Skladová hala GGT, Bratislava

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Priemyselné stavby
Dátum začiatku: 06/2015
Dátum dokončenia: 11/2015
Klient: GGT, a.s.
Hodnota kontraktu: 2 492 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Novostavba skladovej haly, podlahová plocha 7 900 m2