Volkswagen - Montážna hala H3a - Porsche, Bratislava

Služba: Generálny dodávateľ - líder združenia
Marketingový segment: Priemyselné stavby
Dátum začiatku: 02/2016
Dátum dokončenia: 01/2018
Klient: Volkswagen Slovakia, a.s.
Hodnota kontraktu: 36 765 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Novostavba montážnej haly, podlahová plocha 81 200 m2