Výrobný závod DRAKA COMTEQ, Prešov

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Priemyselné stavby
Dátum začiatku: I. etapa - 06/2015
II. etapa - 11/2016
Dátum dokončenia: I. etapa - 12/2015
II. etapa - 02/2018
Klient: Draka Comteq Slovakia, s.r.o.
Hodnota kontraktu: 12 294 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Nový závod, podlahová plocha hál 26 718 m2,
podlahová plocha kancelárií 864 m2, parkovacie miesta 250.