CE7 VELUX Windows Factory

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Priemyselné stavby
Dátum začiatku: 03/2008 
Dátum dokončenia: 04/2009
Klient: Partizánske Building
Components-SK, s.r.o.
Hodnota kontraktu: 21 313 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Výstavba výrobného závodu s rozlohou 31.687 m2.