AQUA ARÉNA Šamorín

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Športové stavby
Dátum začiatku: 08/2013
Dátum dokončenia: 06/2015
Klient: MERKATOR 2, a.s.
Hodnota kontraktu: 13 361 552,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Výstavba aqua arény a wellness.