AQUPARK Poprad

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Športové stavby
Dátum začiatku: 09/2006 
Dátum dokončenia: 06/2007
Klient: AQUAPARK Poprad, s.r.o.
Hodnota kontraktu: 5 380 734,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Výstavba  relaxačného bazénu.