Kabinová lanová dráha Jasná, Nízke Tatry


Služba: Dodávateľ
Marketingový segment: Športové stavby
Dátum začiatku: 06/2012
Dátum dokončenia: 12/2013
Klient: Tatry mountain resorts, a.s.
Hodnota kontraktu: 3 956 556,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Realizácia kompletného opláštenia objetkov lyžiarskych staníc na Chopku.