Multifunkčná telocvičňa
Gymnázium Rožňava

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Športové stavby
Dátum začiatku: 10/2009
Dátum dokončenia: 12/2010
Klient: Košický samosprávny kraj
Hodnota kontraktu: 1 683 300,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Výstavba multifunkčnej telocvične
v Rožňave.