Športovo relaxačný areál,
Malinovo

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Športové stavby
Dátum začiatku: 10/2009
Dátum dokončenia: 08/2010
Klient: CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.
Hodnota kontraktu: 1 802 206,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Výstavba športového areálu hotel, wellness a tenisová hala.