Športový komplex GROZNYJ

Služba: Dodávateľ
Marketingový segment: Športové stavby
Dátum začiatku: 11/2009
Dátum dokončenia: 03/2010
Klient: ISMB, s.r.o.
Hodnota kontraktu: 392 924,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Prestrešenie futbalového štadióna.