Tenisové centrum,Trnava

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Športové stavby
Dátum začiatku: 11/2005
Dátum dokončenia: 01/2007
Klient: Tenisové centrum Trnava, a.s.
Hodnota kontraktu: 4 494 456,- EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Výstavba  tenisového centra a hotela.