Viacúčelová športová hala, POPRAD

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Športové stavby
Dátum začiatku: 09/2005
Dátum dokončenia: 10/2006
Klient: Mesto Poprad
Hodnota kontraktu: 7 634 601 EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Výstavba viacúčelovej haly
pre všetky loptové hry s kapacitou
hľadiska viac ako 2 200 sedadiel.