Rekonštrukcia zimného štadióna
O. Nepelu, Bratislava

Služba: Generálny Dodávateľ
Marketingový segment: Športové stavby
Dátum začiatku: 05/2009
Dátum dokončenia: 02/2011
Klient: GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY,
Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Hodnota kontraktu: 72 394 989,11 EUR bez DPH
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác: Rekonštrukcia zimného štadióna.
Súčasťou dodávky bola aj projektová
dokumentácia pre realizáciu stavby a
zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
pre stavbu. Na stavbe sa realizovali
búracie a stavebné práce. Stavba slúži
pre športové a občianske účely. Súčasťou
objektu sú tribúny vrátane sedačiek pre
10 000 divákov.