Výrobný závod KRAUSS MAFFEI, Sučany
 

Služba: Generálny dodávateľ
Marketingový segment: Naprojektuj a postav / Priemyselné stavby
Dátum začiatku: I.etapa 11/2008 , II.etapa 05/2012
Dátum dokončenia: I.etapa  08/2010, II.etapa 04/2013
Klient: INGSTEEL Development, s.r.o.
Hodnota kontraktu: 11 743 000 ,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Stručná charakteristika prác:  Nový závod, podlahová plocha hál 12 760 m2, podlahová
plocha kancelárii 4 430 m2, parkovacie miesta 250