Administratívna budova ROSUM

Bratislava

7 500 m2 presklených fasádnych konštrukcií a 14 400 m2 metalického opláštenia.

Klient: ROSUM a.s., DIGITAL PARK II
Druh stavby: Opláštenie budov
Rozsah dodávky: Dodávateľ fasády
Hodnota kontraktu: 4 100 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Dátum začiatku: 02/2016
Dátum dokončenia: 09/2016