Cyklomost ponad Laborec s dĺžkou 76,8 m

Humenné

Klient: Mesto Humenné
Druh stavby: Oceľové konštrukcie a mosty
Rozsah dodávky: Generálny dodávateľ
Hodnota kontraktu: 1 514 029,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Dátum začiatku: 10/2022
Dátum dokončenia: 10/2023