Eurovea 2.

Bratislava

Kompletná dodávka fasádnych konštrukcií :          12 000 m2 presklených konštrukcií, 14.500 m2 prevetrávaného opláštenia a 3D svetlík o ploche    2 590 m2.

Klient: Eurovea 2
Druh stavby: Opláštenie budov
Rozsah dodávky: Dodávateľ fasády
Hodnota kontraktu: 17 730 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Dátum začiatku: svetlík – 04/2021

fasáda – 04/2021

Dátum dokončenia: svetlík – 01/2022

fasáda – 05/2023