Galvaniho Business Center V.

Bratislava

Kompletná dodávka fasádnych konštrukcií: 7 700 m2 presklených konštrukcií, 8 700 m2 metalického opláštenia.

Klient: Galvaniho 5, s.r.o.
Druh stavby: Opláštenie budov
Rozsah dodávky: Dodávateľ fasády
Hodnota kontraktu: 5 245 600,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Dátum začiatku: 06/2020
Dátum dokončenia: 11/2021