SDIHU COMPLEX – výrobné haly

Göd, Maďarská republika

Oceľové potrubné mosty a oceľové konštrukcie

Klient: SAMSUNG ENDGINEERING MAGYARORSZAG Kft.
Druh stavby: Oceľové potrubné mosty a oceľové konštrukcie
Rozsah dodávky: Dodávateľ oceľovej konštrukcie
Hodnota kontraktu: 4 150 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Dátum začiatku: 10/2021
Dátum dokončenia: 02/2023