Výrobný závod DRAKA COMTEQ

Prešov

Nový závod; podlahová plocha hál 26 718 m2; podlahová plocha kancelárií 864 m2; parkovacie miesta 250.

Klient: Draka Comteq Slovakia, s.r.o.
Druh stavby: Priemyselné stavby
Rozsah dodávky: Generálny dodávateľ
Hodnota kontraktu: 12 294 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Dátum začiatku: I. etapa – 06/2015, II. etapa – 11/2016
Dátum ukončenia: I. etapa – 12/2015, II. etapa – 02/2018