Eurovea II – objekty SO02, SO03, SO04

Bratislava

Kompletná dodávka fasádnych konštrukcií z toho 12 100 m2 presklených konštrukcií.

Klient: Eurovea 2, s.r.o., Eurovea byty, s.r.o.
Druh stavby: Opláštenie budov
Rozsah dodávky: Dodávateľ fasády
Hodnota kontraktu: 11 831 000,- EUR
Stav projektu: Vo výstavbe
Dátum začiatku: 06/2021
Dátum dokončenia: 09/2022