Hangár Job Air Technic

Mošnov, Česká republika

Hangár na opravu lietadiel. Hlavné priehradové väzníky s rozponom 93,7 m. Celková hmotnosť 470 ton.

Klient: JOB AIR Technic, a.s.
Druh stavby: Oceľové konštrukcie a mosty
Rozsah dodávky: Dodávateľ oceľovej konštrukcie
Hodnota kontraktu: 1 203 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Dátum začiatku: 09/2018
Dátum dokončenia: 12/2018