Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca

Brodno

Most s rozpätím 75 m.

Klient: EUROVIA SK, a.s.
Druh stavby: Oceľové konštrukcie a mosty
Rozsah dodávky: Dodávateľ oceľovej konštrukcie
Hodnota kontraktu: 320 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Dátum začiatku: 10/2018
Dátum dokončenia: 01/2019